Ales & Papica

Ez a könyv kettőnk munkája, és sokunk tapasztalata. Megvásárolható a Szalay könyvek webshopjában. 

Belépés

Bejelentkezés

Youtube csatorna

Hold2

Magát az ötetet, hogy ki és honnan vette, nem tudom. Valószínűsítem, hogy hely és súlymegtakarítás volt az elsődleges célja, ill. anyagilag sem mindegy, hogy mit használ az ember. Megkísérlem bemutatni, hogy mennyire gyorsan használható és sok esetben csak a fantáziánk szab határt a variációknak. Mivel természetbeli használatról van szó én a sötétzöldet vagy a terepszínűt javaslom. Barkácsáruházakban kapható 1000-2000 ft. közötti áron. A 2x3 méteres tökéletesen megfel a célnak. A fémgyűrűkkel ellátott rögzítési pontjainál megfeszítve, különböző alakzatokban alakíthatjuk ki a számunkra legpraktikusabb menedékünket, néhány perc alatt . Nincs másra szükségünk, csak pár méternyi erős zsinórra és menedéktipustól függően néhány farúdra, cövekre és ezek erős rögzítése érdekében egy alkarnyi erős fára. Ez lesz a „Kalapács”. A rögzítő zsinórok közül én az egyszerű, fehér bálakötöző madzagot javaslom. Ez a vastagság már könnyen kezelhető, erős, mivel műanyag, esőben nem ázik el és a színe miatt éjjel könnyebben észrevehető. Nincs annál rosszabb, mikor az ember félálomban kirúgja a cöveket, a menedék öszedől és mire helyre állít mindent, kimegy az álom a szeméből.

FÉLTETŐ.

Nagy a fekvő és pakolási lehetőség, hátránya, hogy csak egy irányból biztosít szélvédettséget, aminek az irányát mindenképp figyelembe kell venni építésekor. Télen nagyon praktikus, mert a menedék mellé készített „kandalló” hosszú tűzzel, hőterelő fallal komfortosan átvészelhető az éjszaka még egy nyári hálózsákban is. ( a többi variáció tűzveszélyes lehet).

Szükségünk van öt db, kb. 25 cm-es cövekre, amiket az egyik végén kihegyezünk. Kell még két db. 130 cm hosszú erős bot, az egyik végén kihegyezve. A kitisztított egyenes leendő fekhelyre ráterítjük a ponyvát úgy, hogy a leendő bejárati rész túllógjon a fekvő felületen kb. egy métert. Két sarkát egy-egy cövekkel és zsinórral rögzítjük. A további rögzítést a ponyva képzeletbeli átlóinak a meghosszabbításánál folytatjuk. Az átlók mentén, a sarkoktól úgy 5 cm-re ütjük le a tartórudakat. Javaslom, hogy a feszítőzsinórokat már ekkor kössük fel, a levágandó méret ott helyben adja magát. Azért legalább 30 cm-el hosszabbat hagyjunk, mint először gondolunk. A következő lépésként a menedék leendő elejénél vagy fűzzük át a zsinórt, vagy egy fapecekkel rögzítsük minden gyűrűnél. Én az utóbbit javaslom, mert így nem tépjük akaratlanul a ponyvát. A zsinór két végét rögzítjük a cövekekhez.

Ekkor még a menedékünk instabil. Az előre felkötözött feszítőzsinórok végére rákötjük a cövekeket, majd a ponyvaátlóval megegyező irányban megfeszítve leütjük a földbe. Abban az esetben, ha rendesen leütöttük a cövekeket, feszesek a kötelek, már van egy stabil menedékünk. A hosszanti oldalon még érdemes egy helyen lerögzíteni a földhöz, ezzel a feszítéssel mégstabilabb tartást érhetünk el. Rendkívül fotos a feszes tető, mert a legkisebb szél is megkeserítheti az éjszakai nyugalmunkat azáltal, hogy zörög a ponyva.

Ez a megoldás nedves talaj esetén jól jöhet, hátránya a kicsi tetőfeület.

GYÉMÁNT

Lényegesen zártabb érzetet biztosít mint a féltető, a bejáratát akár le is lehet zárni. Tüzet nem célszerű elé rakni, mert a jellegéből adódóan könnyen kiéghet a ponyva. Gyakorlatilag ugyan azok a cövekek rudak és kötél kell hozzá, amint a féltetőnél leírtam, annyi különbséggel, hogy nem öt, hanem hét rögzítőcövekre lesz szükségünk.

A helyelőkészítés után leterítjük a ponyvát. Két, a földön maradó sarkát rögzítjük. A bejárati részen most nem az átlóknál ütjük le a rudakat, hanem a két belső rögzítőgyűrűnél. (A ponyva hosszanti oldalán négy gyűrű van. ) Javaslom, hogy a rudakra már legyen felkötözve a rögzítő-feszítő zsinór. A ponyvát olyan magasságban kell ebben az esetben rögzíteni a tartórudakhoz, hogy a lelógó háromszögletű anyag egy derékszögű háromszöget alkosson a cövek, a rúd és a leendő rögzítési pont között. Miután ezzt a magasságot beállítottuk, meg lehet feszíteni a két tartórudat.

Nem maradt más hátra, mint az imént említett két háromszög derékszögeinek a lerögzítése és a ponyva hátuljának a megfeszítése.

A JELLEGŰ

Nagyon könnyek kivitelezhető megedék. Előnye, hogy a többivel ellentétben itt a felvőfelületre vissza lehet hajtani a ponyva két végét.

Hátránya, hogy mivel két méteres a ponyva nem nagyon marad hely csomagjainknak. A hosszabbik oldaláról nincs értelme megpróbálnunk, mert annyira alcsony lesz a menedék, hogy az ilyen alacsonyaknál más forma lényegesen praktkusabb lehet.

Két egymástól min. három méterre lévő fa között kifeszítünk egy kötelet, kb. egy méteres magasságban. Ezt a magasságot, a ponyva gyűrűi mutatják, gyorsan kiderül, ha túl magas ill. alacsony. Négy rögzítőcövekre van szükség a négy sarok fixálásához, a gerincmerevítést a vízszintes kötél biztosítja.

FÉLOLDALAS

Gyorsan felállítható és szükség esetén gyorsan változtatható a bejáratának az iránya.

Szükségünk van négy cövekre és egy tartórúdra és terészetesen rögzítőkötélre. Az előkészített fekvőfelületre ráterítjük a ponyvát. Három sarkát lefixáljuk. A negyedik sarok elé , a ponyvaátlóval megegyezően kb. 5cm.-rel leütjük a cöveket. Javaslom, hogy a feszítőzsinórt előre kössük rá. Véleményem szerint fontos, mert az utólagos kötözésnél kimozgathatjuk a földbe bevert rudat.

Az átlóval megegyezőleg megfeszítjük az oszlopot és leütjük a cöveket.


Ötlet 1

Némi rutin megszerzése után az ember felismeri a lehetőséget. Adott környezet, adott tereptárgya nagy segítségünkre lehet, némi munkával javunkra fordíthatjuk adottságait.

Nyílt mezőgazdasági területen betakarítás után a bálák egy ilyen lehetséges menedékalapok. Ebben az esetben a tűzgyújtás a menedék közelében fokozottan kerülendő. Nehéz ugyan, de annyit lehet mozgatni, hogy szeles időben a szalma felőli oldalon fújjon a szél (ha megfordul az pech, benne van a pakliban). Pont olyan magas, hogy egy félgyémánt alakzatot gyönyörően hozzá lehet építeni, csak ebben az esetben a rövidebbik oldalról lesz a bejárat. Három cövekre van szükség és három kb. 10 cm. hosszú, ujjnyi vastag pecekre.

A bálán hosszanti irányban van a rögzítő kötél. Miután meghatároztuk a szélirányt, az ellentétes oldara kiterítjük a ponyvát. A ponyva három egyoldalon lévő gyűrűjébe kötelet erősítünk. Ennek a köteleknek a gyűrűjébe hurkoljuk a peckeket majd ütjük bele a szalmába a kötél belső oldalán. Ez adja a rögzítést a bálán. A két szemben lévő hosszanti oldali sarkot lecövekeljük, majd a lifegő háromszöget ráhajtva a bála oldalára, rögzítjük.

Nagyon stabil menedéket kapunk.

Ötlet 2

Egy kellő szögben kidőlt fa némi repedéssel az oldalán, megkönnyitheti a menedéképítést.

Miután kellő alapossággal meggyőződtünk arról, hogy a fa stabil, nem fog tovább dőlni, a leendő fekvőrészt kialakítjuk.
Sokkal könnyebb még az építés előtt, mint után. A fa repedései ebben az esetben tálcán kínálták a rögzítés lehetőségét, ha nincs, akkor kötéllel kell ugyan ezeken a pontokon rögzíteni.

Két cövekre van szükség, négy rögzítő pecekre. Ezekből már három elegendő. A kidőlt fára hosszanti iráyban ráhatjuk a ponyvát, majd a rögzítő gyűrűknél beverjük a peckeket a repedésbe.

A tovvábbiakban már csak a földön lévő két sarkát kell megfeszítve lefixálni.

Papica